ΧΩΜΑ: ΟΥΔΕΤΕΡΟ Η ΟΞΙΝΟ ΒΑΣΕΙ pH

Πριν φυτέψουμε οποιοδήποτε φυτό πρέπει να μάθουμε αν το έδαφος είναι κατάλληλο να το υποδεχτεί. Το κριτήριο καταλληλότητας έχει μονάδα μέτρησης το pH.
Όσο αυξάνεται η τιμή pH αυξάνεται η αλκαλικότητα του εδάφους και μειώνεται η οξύτητα του. Όσο μειώνεται συμβαίνει το αντίστροφο. Όξινα χώματα έχουν περιοχές με συχνές βροχοπτώσεις. Το κάθε φυτό χρειάζεται διαφορετικό έδαφος να αναπτυχθεί κι αν δεν βρει το κατάλληλο έδαφος και τα κατάλληλα συστατικά, θα παρουσιάσει ασθένειες. Τα περισσότερα φυτά χρειάζονται pH γύρω στο 6.5 με 7, οπού υπάρχουν τα περισσότερα θρεπτικά συστατικά. 


Ένα πολύ όξινο έδαφος χρειάζεται ασβέστη, ασβεστόλιθο ή λίγη στάχτη από ξερό ξύλο για να ανεβάσει το pH του.  Αντίθετα για να μειώσουμε το pH χρειάζεται να βάλουμε πετρώδη θείο, πριονίδια ή φύλλα και βελόνες από πεύκο.   

Δεν υπάρχουν σχόλια :